Problem: Hakovan JOOMLA sajt (EN: Problem: Hacked JOOMLA site)

Problem: Hakovan JOOMLA sajt (EN: Problem: Hacked JOOMLA site)

SR) Problem: Hakovan JOOMLA sajt – pokušaj krađe podataka o platnim karticama pecanjem

Kao što znate – na vašem sajtu se kupovina karticama obavlja tako što klikom na PLATI kupac odlazi na bezbednu stranicu banke sa kojom imate ugovor o naplati platnim karticama, na bančinom serveru se vrši plaćanje (unos podataka o kartici i sl.), a posle uspešne ili neuspešne transakcije kupac biva vraćen na vaš sajt na stranicu sa obaveštenjem o uspešnosti ili ne uspešnosti transakcije.

Ako ste na Vašem Joomla sajtu primetili formu koja od kupaca zahteva da direktno na sajtu unesu broj kartice i ostale podatke sa platne kartice – sigurno Vam je hakovan sajt i hakeri od vaših kupaca pokušavaju da pribave podatke o njihovim karticama. U tom slučaju je potrebno da hitno reagujete i onemogućite kupovinu (stavite sajt na režim održavanja ili katalog mod), jer svako ko popuni pomenutu formu – šalje hakerima podatke o svojoj kartici.

Taj problem može da se reši, ali je potrebno da se pažljivo pregledaju i očiste od ubačenih malicioznih skripti mnogi fajlovi na vašem Joomla sajtu.
Ako ne uspete sami – pišite nam na , mi znamo kako se to radi >>> podrska@serviszasajtove.com

EN) Problem: Hacked JOOMLA site – attempt to steal payment card data by phishing

As you know – on your website, card purchases are made by clicking on PAY, the customer goes to the secure page of the bank with which you have a payment card payment agreement, the payment is made on the bank’s server (entering card data, etc.), and after a successful or unsuccessful transactions, the customer is returned to your site to a page with a notification about the success or failure of the transaction.

If you have noticed a form on your Joomla site that requires customers to enter the card number and other payment card data directly on the site – your site has probably been hacked and hackers are trying to obtain information about their cards from your customers. In that case, you need to act immediately and disable the purchase (put the site on maintenance mode or catalog mode), because everyone who fills out the mentioned form sends their card information to hackers.

That problem can be solved, but many files on your Joomla site need to be carefully inspected and cleaned of malicious scripts.
If you don’t succeed on your own – write to us at , we know how to do it >>> support@serviszasajtove.com