Podešavanje kartične naplate na sajtu – naplata putem kredirnih kartica – integracija sa NLB Komercijalna Banka AD- Onlajn plaćanje karticama

Podešavanje kartične naplate na sajtu – naplata putem kredirnih kartica – integracija sa NLB Komercijalna Banka AD- Onlajn plaćanje karticama

Ako ste sklopili ugovor sa NLB Komercijalnom Bankom o naplati svojih roba ili usluga na veb šopu kreditnim karticama – banka će od Vas zahtevati da prvo podesite sve neophodne parametre, a nakon kontrole od strane banke dobićete dozvolu da primenite kartičnu naplatu na svojoj internet prodavnici.

Dovoljno je da nam prosledite zahtev koje ste dobili od banke, a sve ostalo je naša briga.
Preuzimamo na sebe komunikaciju sa službenicima banke, podešavamo Vaš veb šop u skladu sa njihovim zahtevima, prolazimo kroz testna plaćanja, a kada dobijemo odobrenje za implementaciju kartične naplate u produkcionom modu – prosleđujemo Vam bančino odobrenje i puštamo naplatu kreditnim karticama na Vašoj internet prodavnici u operativni rad.

E-commerce usluga NLB Komercijalna Banka AD

omogućava pravnim licima registrovanim u Republici Srbiji, koji imaju ili planiraju da razviju svoju internet prodavnicu, da svoje proizvode i usluge naplate putem platnih kartica, u sigurnom okruženju i realnom vremenu.

Konsultacije na  063/ 821 52 52, ili mejlom na podrska@serviszasajtove.com