Podešavanje kartične naplate na sajtu – naplata putem kredirnih kartica – integracija na Nestpay za INTESA Banka OTP Banka i NLB Komercijalna Banka – Onlajn plaćanje karticama

Podešavanje kartične naplate na sajtu – naplata putem kredirnih kartica – integracija na Nestpay za INTESA Banka OTP Banka i NLB Komercijalna Banka – Onlajn plaćanje karticama

Želite da uvedete opciju naplate putem platnih kartica na svom veb šopu?
Na pravom ste mestu – Povezujemo e-commerce prodajno mesto (internet prodavnicu) sa bankom, čime se omogućava prihvatanje platnih kartica na e-commerce prodajnom mestu.

Ako ste sklopili ugovor sa bankom o naplati svojih roba ili usluga na veb šopu kreditnim karticama – banka će od Vas zahtevati da prvo podesite sve neophodne parametre u test modu, pa posle uspešnog testiranja od strane banke dobićete dozvolu da primenite kartičnu naplatu na svojoj internet prodavnici.

Dovoljno je da nam prosledite zahtev koje ste dobili od banke, a sve ostalo je naša briga.
Preuzimamo na sebe komunikaciju sa službenicima banke, podešavamo Vaš veb šop u skladu sa njihovim zahtevima, prolazimo kroz test fazu zajedno sa bankom, a kada dobijemo odobrenje za implementaciju kartične naplate u produkcionom modu – prosleđujemo Vam bančino odobrenje i puštamo naplatu kreditnim karticama na Vašoj internet prodavnici u operativni rad.

E-commerce usluga Banca Intesa

omogućava pravnim licima registrovanim u Republici Srbiji, koji imaju ili planiraju da razviju svoju internet prodavnicu, da svoje proizvode i usluge naplate putem platnih kartica, u sigurnom okruženju i realnom vremenu.
Radimo integraciju naplate karticama za Banca Intesa Nestpay protokol.

Elektronska trgovina (e-commerce) Komercijalne banke

omogućava pravnim licima (registrovanim u Republici Srbiji) da postave svoju internet prodavnicu kako bi svoje usluge ili proizvode mogli da naplate od svojih klijenata u realnom vremenu i sigurnom okruženju, 24 časa dnevno.
Radimo integraciju naplate karticama za protokol Komercijalne banke.

Kako realizovati E-commerce uslugu u OTP banci

Za podnošenje zahteva za aktiviranje usluge prihvatanja kartica na internet prodajnim mestima, potreban je otvoreni tekući račun u OTP banci, kao i 12 meseci poslovanja firme, potvrđenih datumom prijave u APR-u.
Radimo integraciju naplate karticama za protokol OTP banke.

Konsultacije na  063/ 821 52 52, ili mejlom na podrska@serviszasajtove.com